Organogram

Rekening houdend met de beschikbare capaciteit en met de uit te voeren opdrachten van de Lokale Politie, werden de verschillende basisfunctionaliteiten ondergebracht in de volgende drie diensten:

operationeel beheer, informatiebeheer en administratief beheer.