Invoering systematische identiteitscontroles rond het station

Op 24 oktober werd door burgemeester Jo Fonck een burgemeestersbesluit ondertekend om voortaan systematische identiteitscontroles uit te voeren in en rond de stationsomgeving met speciale aandacht voor de tuin van ’t Kasteeltje en de lokettenzaal van de NMBS. De laatste tijd was er regelmatig vaststelling van overlast en vandalisme.

station ddl

De laatste maanden waren er heel wat meldingen binnengekomen over de overlast en het vandalisme in en rond de tuin van ’t Kasteeltje. Zo werd de tent die dient voor huwelijken vernield, was er meermaals melding van brandstichting aan de zitbanken van ’t Kasteeltje en doet zowel het personeel van de dienst Vrije Tijd als de gemeenschapswacht regelmatig vaststelling van achtergelaten zwerfvuil in de tuin.

Sterk signaal

Dit besluit dient een sterk signaal te geven aan personen die voor overlast zorgen. Nieuwe verstoring van de openbare orde en veiligheid in de stationsbuurt, het stationsgebouw en aan ‘t Kasteeltje zullen niet worden getolereerd. Uit gesprekken met de politie blijkt dat het niet evident is om een ‘schuldige’ aan te wijzen, omdat er in en rond de stationsomgeving heel veel mensen samenkomen. Daarom werd besloten om systematisch identiteitscontroles uit te voeren. Hierbij is het niet de bedoeling om enkelingen te viseren, maar ontstaat er een globaler beeld over wie er dagelijks in de omgeving rondhangt.