TIPS TER VOORKOMING VAN AUTODIEFSTAL

Enkele tips om de diefstal van uw voertuig te voorkomen:

VOERTUIG PZ DDL HAALTERT

- Sluit wanneer u in de stad rijdt, tijdelijk de portieren langs de binnenkant om te beletten dat iemand in uw wagen binnendringt terwijl u bv. aan een stoplicht wacht.

- Parkeer uw wagen bij voorkeur in een garage of op een andere veilige plaats. Kies in ieder geval voor een niet afgelegen en goed verlichte parkeerplaats.

- Draai bij het parkeren de wielen altijd in de richting van het voetpad.

- Vergeet voor u de wagen verlaat niet het stuurslot in te schakelen. Dit is een gemakkelijke en efficiënte maatregel tegen diefstal.

- Laat nooit sleutels in het contact van de wagen zitten, zelfs niet voor een korte periode. Verstop ook nooit een reservesleutel op een “geheime” plaats in het voertuig, zoals onder een zetel of achter een licht.

- Sluit uw wagen steeds zorgvuldig af : vergeet naast de portieren ook niet de ramen, het open dak en het kofferdeksel goed te sluiten.

- Als u de wagen verlaat, neem dan zoveel mogelijk uw boorddocumenten mee. Neem in geval van een langere afwezigheid systematisch deze voorzorg.

- Het kentekenbewijs bestaat uit twee delen: het eerste deel (met symbool auto) van het document moet altijd aan boord blijven van het voertuig en het tweede deel (met symbool huisje) moet thuis worden bewaard.

- Neem altijd uw waardevolle voorwerpen (GPS, laptop, handtassen, jassen, fototoestellen,…) mee. Zijn deze voorwerpen echter te omvangrijk, berg ze dan op in de koffer van uw wagen op het moment van vertrek. Zo brengt u niemand op het idee in uw wagen in te breken.

- Laat nooit geld of betaalkaarten achter in uw wagen. Laat uw handschoenkastje open zodat het voor eventuele dieven duidelijk is dat er geen waardevolle voorwerpen zijn.

- Schenk ook aandacht aan de buitenkant van de wagen : plaats een afsluitbare schroefdop op de benzinetank, schuif uw antennen in, gebruik afsluitbare systemen om uw goederen op het bagagerek te vervoeren, enz.

Mocht u toch nog slachtoffer van autodiefstal worden, neem dan volgende raadgevingen in acht:

- Verwittig onmiddellijk de politiediensten.

- Zorg voor kopies van je autopapieren en bewaar deze thuis. Doe dit onmiddellijk bij de aankoop van het voertuig.

- Noteer de specifieke kenmerken van jouw wagen op een signaleringsfiche (opvallende stickers, schade, enz.). Deze documenten en informatie kunnen bij een eventuele diefstal de politiediensten helpen bij het terugvinden en bij een correcte identificatie van je voertuig.

- Tracht eventuele getuigen ter plaatse te houden of vraag hun naam en adres.

Meer informatie: https://www.besafe.be/.../voertuigcriminal.../autodiefstal-0