Zwaar vervoer

De verkeersleefbaarheid van onze gemeente is een prioriteit.
Er is nog te veel doorgaand verkeer en sluipverkeer, vooral richting afritcomplex E40 in Affligem. Dat is niet alleen nefast voor wie vlot op zijn bestemming wil geraken, maar weegt ook door op de verkeersveiligheid en de volksgezondheid.
Ook zijn er steeds meer meldingen van bewoners over geparkeerde vrachtwagens of trekkers in de woonkernen, onder meer over: visuele en lawaaihinder, inname van parkeergelegenheid, beperking van een vlotte doorgang en slechte zichtbaarheid voor andere weggebruikers.
 
Om de leefbaarheid, aantrekkingskracht en veiligheid van onze gemeente te verhogen, gelden er enkele maatregelen om het zwaar verkeer in betere banen te leiden.

Transitverbod voor vrachtverkeer +3,5 ton

Het op- en afrittencomplex van de E40 is verzadigd waardoor alsmaar meer vrachtwagens zoeken naar alternatieve wegen. Zwaar verkeer rijdt door onze woonkernen en gebruikt het lokale wegennet als sluiproute met nefaste gevolgen voor de verkeersleefbaarheid. Om dit ongewenste vrachtverkeer tegen te gaan geldt een transitverbod voor voertuigen van meer dan 3,5 ton in Denderleeuw. Dit wil zeggen dat doorgaand vrachtverkeer +3,5 ton verboden is en enkel bestemmingsverkeer en vrachtverkeer van plaatselijke bedrijven is toegestaan.

Parkeerverbod voor voertuigen +5 ton

Op het grondgebied van Denderleeuw geldt, vanaf 1 januari 2020, bovendien een algemeen parkeerverbod voor voertuigen van meer dan 5 ton. Vrachtwagens kunnen dus enkel parkeren op het eigen terrein van het bedrijf of op een private parking.

Wel wordt rekening gehouden met enkele uitzonderingen. Aannemers die werken uitvoeren, krijgen toelating om hun vrachtwagen aan de werf te parkeren indien er een vergunning inname openbaar domein is aangevraagd en de nummerplaat van de vrachtwagen mee is opgenomen. Ook foorkramers kunnen de nummerplaat van hun voertuigen doorgeven, zodat het gemeentebestuur een tijdelijke parkeertoelating kan uitschrijven voor de duur van de kermis. Het aanvragen van deze uitzondering kan via de mobiliteitsdienst.

Meer info

Dienst Mobiliteit
053 640 655
mobiliteit@denderleeuw.be