Verbod op vuurwerk, vreugdeschoten en wensballonnen

Het afsteken van vuurwerk of het laten ontploffen van voetzoekers, … is niet alleen erg gevaarlijk, maar ook storend voor je omgeving. 

Het is op geen enkel ogenblik toegelaten. Uitzonderlijk kan de burgemeester een afwijking op dit verbod toestaan. Ook vreugdeschoten of de zogenaamde 'schieting' naar aanleiding van een huwelijk is verboden zonder toelating van de burgemeester. 

Het oplaten van wensballonnen is altijd verboden!

Overtreders van dit verbod riskeren dan ook een forse GAS-boete!

Enkele redenen om absoluut geen vuurwerk af te steken: 

  1. Elk jaar zijn er (zwaar) gekwetsten zowel bij het afsteken van vuurwerk als bij de gevolgen van het afsteken van vuurwerk (vb. brand van woning) 

  1. Het afsteken van vuurwerk veroorzaakt paniek bij dieren en dit zowel bij de huis- als weidedieren. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat deze dieren zichzelf kwetsen, uitbreken en schade veroorzaken. 

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Denderleeuw / Haaltert via het contactformulier of telefonisch via 053 840 800.