BIN

Wat is het?

Een BIN of Buurt InformatieNetwerk is wettelijk geregeld in een ministriële omzendbrief. Het is een samenwerkingsverband tussen burgers en de lokale politie binnen een bepaalde buurt met als doel oa. het veiligheidsgevoel te verhogen en de samenwerking tussen burger en politie te realiseren op het vlak van informatie-uitwisseling.

De wegen van een buurt met een BIN worden voorzien van een specifiek verkeersbord en dezelfde stickers aan de woningen (vb. op brievenbus).

Een bijzonder vorm van een BIN is een BINZ, dat is een buurt Informatienetwerk voor zelfstandigen.

Hoe werkt het?

Wanneer iemand iets verdachts of een misdrijf opmerkt in de buurt wordt de politie verwittigd. De politie stuurt onmiddellijk een sms-je naar de aangesloten leden van het BIN. Zo kunnen de bewoners direct een aantal maatregelen nemen. In een latere fase wordt via e-mail feedback gestuurd over het gebeuren. Ook worden met regelmaat preventietips meegegeven.

Wat is het voordeel?

Het buurinformatienetwerk heeft een groot preventief karakter. Vanaf de opstart van onze BIN's blijken de inbraken in die sectoren bijna tot een minimum herleid te zijn.

Daarnaast is er een grotere en vluggere informatiestroom tussen burgers en politie waarbij de pakkans van de dieven exponentieel vergroot.

BINZ voor zelfstandigen

Een bijzonder vorm van een BIN is een BINZ, dat is een buurt Informatienetwerk voor zelfstandigen. Er is zowel een BINZ in Denderleeuw als in Haaltert.

Wat als ik er ook één wil oprichten?

Wens je informatie omtrent het oprichten van een BIN neem dan contact op met de projectverantwoordelijke van de politiezone Denderleeuw/Haaltert, Commissaris Kris De Neve via 053 840 800 of via e-mail: kris.deneve@police.belgium.eu

Bekijk zeker onze kortfilm die toont hoe het BuurtInformatieNetwerk (kortweg B.I.N.) binnen onze politiezone concreet werkt: http://youtu.be/oFGPXii9Elw

Voor bijkomende informatie kan u steeds terecht bij de Lokale Politie van Denderleeuw/Haaltert.

Waar zijn er buurtinformatienetwerken in Denderleeuw : 

https://www.denderleeuw.be/nl/product_catalog/1521/buurtinformatienetwe…?

Waar zijn er buurtinformatinetwerken in Haaltert: 

https://www.haaltert.be/buurtinformatienetwerken

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Denderleeuw / Haaltert via het contactformulier of telefonisch via 053 840 800.