Alarmaansluitingen

Vooraleer een alarm te plaatsen

Hoe kan ik me beter beveiligen tegen inbraken?

Een alarmsysteem op zich kan een inbraak niet vertragen of voorkomen. Onderzoek eerst of organisatorische of bouwkundige maatregelen u niet kunnen helpen. Goed mechanisch sluitwerk is vaak niet zo duur als een alarmsysteem en toch bijzonder efficiënt. Contacteer daarom de preventieverantwoordelijke van de lokale. Pas dan kan bijkomend aan een alarmsysteem worden gedacht. En hoewel alarmsystemen zelden leiden tot de onmiddellijke betrapping van daders, kunnen systemen met beeldcontrole nuttig zijn bij hun identificatie.

Beslis niet overhaast. De markt van alarmapparatuur is vrij: er zijn dus goede, maar ook minder goede systemen te koop of te huur.

Vraag raad aan de verzekeringsmaatschappij

Een diefstalverzekering is vaak goedkoper bij gebruik van kwaliteitsvolle alarmsystemen en een goede installatie. Niet alle systemen en beveiligingsondernemingen zijn door de verzekeringsmaatschappijen erkend. Informeer je dus alvorens te investeren.

Kijk uit naar kwaliteit

Kwaliteitsvolle systemen zijn voorzien van een label. Dit is ofwel de aanduiding 'MIBZ' (gevolgd door 8 cijfers) ofwel de aanduiding 'INCERT'.

Doe beroep op een ernstig vakman

U mag een alarmsysteem natuurlijk zelf plaatsen, maar een goede installatie is complexer dan u denkt. Een deugdelijk alarmsysteem is immers op maat samengesteld. De aard van het te beveiligen gebouw, de activiteiten die er plaats vinden en de gewoonten van de gebruiker spelen hierbij een rol. Het systeem is geprogrammeerd op basis van de behoeften van de gebruiker. Indien U hiervoor beroep doet op een beveiligingsonderneming, moet deze erkend zijn door de minister van Binnenlandse Zaken. U herkent haar aan het erkenningsnummer dat bestaat uit acht cijfers. Dit nummer vindt u terug op alle documenten die uitgaan van de onderneming: folders, publiciteit, contracten, facturen, naamkaartjes, enz... De professionele personeelsleden van een beveiligingsonderneming hebben op hun beurt een identificatiekaart. Ze is uitgereikt door de Federale overheidsdienst van Binnenlandse Zaken. Verkopers, installateurs of onderhoudspersoneel dragen die kaart altijd. Ze verzekert dat de houders zijn opgeleid en geen onaanvaardbaar gerechtelijk verleden hebben. De betrokkenen zullen op uw vraag deze kaart tonen.

Alarmen: wat zijn de regels?

Het gebruik van alarmsystemen is wettelijk geregeld. Zowel de aankoop, installatie, onderhoud, gebruik en verplichte registratie van alarmsystemen zijn aan regels gebonden. De regelgeving geldt voor alarmsystemen die een (poging tot) inbraak signaleren en uitgerust zijn met een buitensirene, een buitenlicht of een meldsysteem. Sommige zaken niet echter niet toegelaten bij een alarminstallatie. (Verboden onderdelen).

Vanaf 1 september 2009 is iedereen die een alarmsysteem tegen inbraak heeft, bij wet verplicht dit te registreren.

De registratie kan enkel gebeuren via www.police-on-web.be met de elektronische identiteitskaart.

Deze maatregel komt er zodat bij echt alarm de politie meer efficiënt en doelgericht kan optreden. Wie aangesloten is op een alarmcentrale hoeft hiervoor niets te doen. Alarmcentrales doen deze registratie voor hun klanten. Alle anderen hebben vanaf 1 september 2009 zes maanden de tijd om hun registratie in orde te brengen, dit is tot 1 maart 2010.

Vanaf 1 maart 2010 moet het alarmsysteem geregistreerd zijn binnen de 10 dagen. De alarmsystemen aangesloten op een alarmcentrale, worden automatisch geregistreerd. De alarmcentrale doet dit voor hun klanten.

Bij de registratie worden o. a. gevraagd:

 • de gegevens van de gebruiker van het alarmsysteem,
 • het exacte adres,
 • de aard van het pand (rijwoning, fabriek, …) en
 • de aard van het risico van de plaats (juwelier, kranten, apotheek…).

Wanneer de politie een oproep binnenkrijgt, kunnen ze via de databank alle nodige gegevens opvragen en onmiddellijk bepalen hoe ze de interventie moeten organiseren.

Een interventie voor een noodoproep van een wapenwinkel vraagt een andere aanpak dan voor een rijwoning.

De regelgeving is niet van toepassing op volgende alarmsystemen:

 • hold-up-knop of een andere verwittigingsknop die door het slachtoffer wordt geactiveerd
 • alarmsystemen voor voertuigen

Verplichtingen voor de gebruiker van het alarmsysteem

De installatie van het alarmsysteem en het nazicht

Een alarmsysteem mag u zelf plaatsen en onderhouden. Toch raden we hiervoor een vakman aan.

Bij het onderhoud bezorgt een erkende beveiligingsfirma u jaarlijks een attest. Dit jaarlijks onderhoud is trouwens verplicht. Een onderhoudscontract met een erkende beveiligingsfirma is echter niet meer noodzakelijk.

Is aansluiting op een alarmcentrale noodzakelijk?

Het is wettelijk niet verplicht om uw alarmsysteem aan te sluiten op een alarmcentrale. Toch heeft dit veel voordelen. De alarmcentrale bewaakt voor u het beveiligde goed en treedt in uw plaats op. Ze kan in uw plaats alle personen die u noodzakelijk acht, verwittigen. Ze is technisch uitgerust om echte van valse alarmen te onderscheiden. Bij alarm verricht ze de noodzakelijke verificatie. De operator in de alarmcentrale verwittigt in geval van écht alarm de politie en neemt contact op met u of met uw contactpersoon om samen met de politie ter plaatse te komen. Ze kan, indien u dit uitdrukkelijk wenst, hiervoor ook een beroep doen op professionele bewakingsagenten.

Registratie van het alarmsysteem

Alarmsystemen moeten vanaf 1 september 2009 verplicht geregistreerd worden op de website police-on-web.

Die verplichting geldt ook voor een systeem dat verandert van gebruiker (nieuwe eigenaar, nieuwe huurder).

Het is de bedoeling dat tussen 1 september 2009 en 1 maart 2010 alle alarmsystemen die in België geplaatst zijn, geregistreerd worden in de databank "ALINE" (ALarm - INformation Exchange). Uw gegevens moeten ervoor zorgen dat de politie efficiënt en snel kon optreden bij onraad.

 • Is je alarmsysteem aangesloten bij een alarmcentrale hoef je niets te doen. De alarmcentrales registreren voor hun klanten het systeem in het meldpunt alarmsystemen.
 • Is je alarmsysteem niet aangesloten bij een alarmcentrale dan moet je zelf je alarmsysteem registreren bij het meldpunt door gebruik te maken van je elektronische identiteitskaart.
  • Een nieuw alarmsysteem moet je registreren binnen tien dagen, nadat u het voor het eerst hebt gebruikt.
  • Voor een bestaand alarmsysteem heb je zes maanden de tijd vanaf 1 spetember 2009
  • Vergeet ook niet om jaarlijks uw gegevens te bekrachtigen. (ook via police-on-web)

Hoe registreren?

Om te registreren hebt u uw elektronische identiteitskaart nodig (e-id + pincode), een eID-kaartlezer, internetverbinding
Surf naar de website www.police-on-web.be en volg deze stappen

 • 'alarmsystemen'
 • Beheer alarmsystemen en vul vervolgens de gegevens in
 • Goed geregistreerd? Dan ontvangt u meteen uw gebruikersnummer. Bewaar dit goed. In geval van een alarmmelding moet u dit meedelen aan de politiediensten.

Welke gegevens moeten geregistreerd worden?

 • naam (handelsbenaming) en adres van de plaats van installatie van het alarmsysteem;
 • telefoonnummer van de plaats van installatie van het alarmsysteem;
 • naam, adres, gsm-nummer en e-mailadres van de gebruiker;
 • aard van het goed waar het alarmsysteem is geïnstalleerd (rijwoning, fabriek, handelszaak, ...)
 • aard en risico van de plaats (juwelier, apotheek, krantenwinkel, ...)
 • aard van het alarmsysteem: goederenalarm - mobiel persoonsalarm - vast persoonsalarm.

Wanneer moet het alarmsysteem aan- en afgemeld worden?

 • Binnen de 10 dagen na het ingebruikstelling van het alarmsysteem.
 • Binnen de 10 dagen na de wijziging van één van de verplichte gegevens.
 • Binnen de 10 dagen na de buitengebruikstelling van het alarmsysteem.

Kort samengevat:

Heb je een alarmsysteem en je bent niet aangesloten bij een alarmcentrale, kan je via de website van www.police-on-web.be je registreren
Heb je een alarmsysteem en je bent aangesloten bij een alarmcentrale, dan hoef je niets te doen.

Wat in geval van alarmmelding?

Voorafgaandelijke verificatie van de alarmmelding

Indien een alarmmelding uitgaat van de gebruiker, een contactpersoon of een alarmcentrale wordt voorafgaandelijk aan de alarmmelding nagegaan of er elementen zijn die erop wijzen dat deze alarmmelding het gevolg is van een ongeoorloofde binnendringing of een poging daartoe.

Dit kan gebeuren door:

 • De gebruiker, zijn contactpersoon of een bewakingsagent eventuele verdachte elementen vaststelt die kunnen wijzen op een misdrijf. Bv.:
  • Schoenafdrukken in de voortuin, verdacht voertuig, gebroken raam, verdachte geluiden, enz. Indien dit het geval is stopt deze persoon iedere verdere actie en verwittigt onmiddellijk de politie. Neem dus zelf geen onnodig risico's.
  • De gebruiker controleert via verstuurde videobeelden de toestand in of rond het gebouw waar een alarm is gesignaleerd.
 • Een technische verificatie door een alarmcentrale, die controleert of u niet zelf het alarm veroorzaakte of ze stuurt een bewakingsagent. Bv.:
  • Een alarmcentrale of een centrale dispatching van een onderneming belt de gebruiker op om na te gaan of hij zelf een alarm heeft veroorzaakt.
  • Een alarmcentrale verwittigt na alarm een interventieploeg van een bewakingsonderneming, die het alarm ter plaatse checkt.
  • Een alarmcentrale vergewist er zich op technische wijze van dat er zich daadwerkelijk een indringing voltrekt, bijvoorbeeld door een analyse van opeenvolgende signalen, door overeenstemmende signalen afkomstig van meerdere detectoren of door bevestiging van het alarmsignaal door doorgeseind beeldmateriaal, enz.

De eigenlijke alarmmelding

Bel het noodnummer 101 of 112 en vermeld:

 • uw naam en telefoonnummer;
 • het gebruikersnummer van uw alarmsysteem;
 • hoe u controleerde of het geen vals alarm was;
 • in welk deel van het pand er iets aan de hand is

De politietussenkomst

Als de politie ter plaatse komt moet er wel iemand de deur kunnen openen en het alarm afzetten. Indien de gebruiker zelf niet aanwezig kan zijn, moet hij zorgen voor een contactpersoon. Het is steeds de politie die als eerste het pand zal binnengaan. Politiefunctionarissen zijn immers, beter dan wie ook, opgeleid, uitgerust en bevoegd om risico's te beoordelen en mogelijke daders te vatten. De gebruiker, de contactpersoon of de bewakingsagent betreedt het pand dus na de politieagenten. Daagt er niemand op om het alarm af te zetten, dan mag de politie, bijvoorbeeld in geval van herhaalde valse alarmen, het buitenlicht en de buitensirene met alle middelen neutraliseren.

De informatiebrochure 'Geen (node)loos alarm. Spelregels bij inbraakalarmen' kan u bestellen u op de website van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken: www.besafe.be >>> Rubriek: onze publicaties.

Voor alle informatie kan u ook steeds terecht bij uw lokale politie.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 053 840 800.