Wat is een BIN?

Een buurtinformatienetwerk (BIN) moet de veiligheid en de leefkwaliteit van een buurt verhogen. Het is een gestructureerd samenwerkingsverband van burgers en/of zelfstandigen (Z-BIN) in een afgelijnd gebied. Dit staat onder leiding van een coördinator en in overleg en samenspraak met de politiediensten. Doel is de wederzijdse informatie-uitwisseling tussen de burger en de politiediensten zo snel en doeltreffend mogelijk te maken, volgens een vooraf besproken werkwijze. Een BIN wordt gevormd met het oog op het verhogen van het veiligheidsgevoel en het plegen van misdrijven te voorkomen en kan daarnaast nog een aantal sociale en preventieve taken vervullen.

Na oprichting van het BIN kan de informatie-uitwisseling van start gaan. De politie kan op eigen initiatief berichten posten. Bewoners binnen het BIN die zich bij het netwerk hebben aangesloten, kunnen deze berichten lezen en hierop reageren.

Merkt een bewoner die binnen het BIN woont, iets verdacht op, dan dient deze onmiddellijk naar het noodnummer te bellen, zijnde 112. De politie evalueert de informatie en neemt de nodige maatregelen. Indien er voor de burger nuttige informatie is, wordt het BIN-netwerk opgestart, dit meestal in overleg met de in dienst zijnde politieploegen. De politie stuurt dan vanuit de centrale dispatching een sms-bericht naar de BIN-leden. Niet-dringende informatie zal via e-mail verspreid worden. Deze informatie nodigt de bewoners uit tot waakzaamheid en preventie.

Daarnaast krijgen alle BIN-leden tijdens de week dagelijks een selectie van de meest actuele nieuwsberichten van de politiezone Aalst. Uiteraard is dit slechts een greep uit onze interventies. Hierin wordt de volgende informatie gegeven: verkeersongevallen met lichamelijk letsel, feiten van beschadigingen/vandalisme, kleine diefstallen, inbraken in woningen en andere gebouwen. Heel wat andere tussenkomsten van onze diensten worden omwille van het beroepsgeheim en/of de privacy niet gemeld (vb. burenmoeilijkheden, familiale moeilijkheden, ...). Extra informatie, naast de informatie in het infoveld, wordt niet meegegeven. 

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 053 73 27 27.