Verlies of diefstal van uw elektronische identiteitskaart?

Bel onmiddellijk DOC STOP op het gratis nummer 00800 2123 2123 om uw kaart te blokkeren. Deze dienst is 24/24 uur bereikbaar. Zij sturen u een brief die de melding van verlies of diefstal bevestigt.

Doe aangifte bij de bevoegde dienst:

  • verlies of vernieling van de kaart: ga naar de dienst bevolking van uw gemeente.
  • diefstal: doe aangifte bij de politie.

Opgelet, neem een recente pasfoto mee voor op het bewijs van aangifte (twee foto's indien u een buitenlandse nationaliteit heeft).

Let op! Een melding/aangifte van verlies/diefstal van identiteitsdocumenten is definitief. Heractiveren is niet meer mogelijk.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 016 805 805.