Persdienst Federale Politie (voor journalisten)

Kroonlaan 145A
1050 Elsene

Journalisten en media kunnen de persdienst contacteren met vragen over het beleid, de missie en activiteiten van eenheden van de Federale Politie (zie het organogram), interviewaanvragen voor leden van de Federale Politie, en met vragen die de volledige Geïntegreerde Politie aanbelangen (bijvoorbeeld over statistieken).

De persdienst beantwoordt géén vragen over:

  • Lopende gerechtelijke onderzoeken. Met vragen over een specifieke zaak kan de pers terecht bij de communicatiecel of persmagistraat van het bevoegde parket. Contactgegevens zijn te vinden via https://www.om-mp.be/nl/page/perskamer.
  • Feiten of opdrachten die onder de bevoegdheid van de Lokale Politie vallen. Elke politiezone communiceert autonoom over haar eigen activiteiten. Contactgegevens per politiezone kunnen teruggevonden worden via https://www.politie.be/nl/.

De activiteiten van Comité P, het onafhankelijk controleorgaan van de politiediensten. Contactgegevens voor de pers zijn te vinden op https://comitep.be/perscontact.html