Meldingsformulier pleziervaart voortaan online

Vanaf 15 juli 2020 is het mogelijk om via de website van de Federale Politie het online Pleziervaart meldingsformulier (https://www.politie.be/grenscontrole/nl/aangifte-pleziervaart) automatisch en op een digitaal beveiligde manier aan te maken en door te sturen naar de bevoegde grenscontrole-overheid. De Scheepvaartpolitie (SPN) is deze overheid.  

Alle pleziervaart komend van of vertrekkend naar een derde land (extra-Schengen), is wettelijk verplicht de meldingsformaliteiten inzake grenscontrole na te leven. De Schengen-grenscode (Unie Code EU 2016/399) bevat specifieke voorschriften voor de verschillende soorten grenzen en de verschillende vervoermiddelen die worden gebruikt om de buitengrenzen te overschrijden. Zo moet een lijst van opvarenden en technische gegevens van het pleziervaartuig aan de ‘grenswachters’ worden overgemaakt, uiterlijk bij aankomst. 

De Federale Politie is bevoegd voor en belast met de uitvoering van de grenscontrole. Meer specifiek is het de Scheepvaartpolitie (SPN) die het toezicht uitvoert op het grensoverschrijdend verkeer aan de maritieme buitengrens. Een papieren melding (en dus ook een papieren ontvangstmelding) is nog mogelijk – alhoewel sterk afgeraden – vermits het online meldingsformulier, zowel voor de pleziervaart als voor SPN, in alle opzichten veel handiger en vooral sneller is. Wie het voortaan online invult, ontvangt dan ook veel sneller een elektronische ontvangstmelding. 

Bijkomende info over het online meldingsformulier vindt u hier: 
https://www.politie.be/grenscontrole/nl/aangifte-pleziervaart   
 

 

EU

 

Co-funded by the Internal Security Fund of the European Union