Valse agenten

Als je wordt tegengehouden door een politieagent en je twijfelt aan de identiteit van deze persoon, kan je hem of haar steeds vragen om zijn legitimatiebewijs te tonen.

Indien je hierover meer informatie wenst kan je dat altijd nalezen in het artikel 41 van de wet op het politieambt.

Art.41: Behalve wanneer de omstandigheden het niet toelaten, doen de politieambtenaren die in burgerkledij tegenover een persoon optreden, of tenminste één van hen, van hun hoedanigheid blijken door middel van het legitimatiebewijs waarvan zij houder zijn. Hetzelfde geldt wanneer politieambtenaren in uniform zich aanmelden aan de woning van een persoon.

De politie zal zelf nooit deelnemen aan praktijken die betrekking hebben op het van deur tot deur gaan om gelden in te zamelen voor zogenaamde sociale of vriendschappelijke doelen binnen het politiewezen, noch zal zij dit goekeuren.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Federale Politie via het contactformulier.