Actie tegen huisjesmelker in Schaarbeek

Naar aanleiding van een vraag van de gemeente Schaarbeek om de indeling van een gebouw te controleren, stelde de Politiezone Brussel Noord een situatie van het type “huisjesmelkerij” vast. Tijdens een controleoperatie op 22 februari hebben de politiediensten, de gemeente Schaarbeek en de Gewestelijke Huisvestingsinspectie verschillende processen-verbaal opgesteld ten aanzien van een potentiële huisjesmelker.

Foto PolBruno Ilho

Hetgeen aanvankelijk argwaan wekte bij het gemeentebestuur van Schaarbeek, was het aantal domiciliëringsaanvragen voor een eengezinswoning. In het kader van ILHO, een gemeenschappelijk dispositief tussen PolBruNo en Schaarbeek in de strijd tegen slechte behuizing, hebben de wijkinspecteurs vervolgens verschillende controles uitgevoerd die geleid hebben tot de opening van een gerechtelijk dossier van het type "huisjesmelkerij".

De eengezinswoning was immers opgedeeld in meer dan 15 entiteiten, van de kelders tot de zolder, waarin duidelijk ongezonde leefomstandigheden heersten. De slachtoffers van deze huisjesmelker, die overigens vaak in zeer kwetsbare situaties verkeerden, moesten allemaal huur betalen aan de eigenaar van het gebouw.

De strijd tegen huisjesmelkerij is een onderzoekswerk van lange adem, dat vergemakkelijkt wordt door de goede samenwerking tussen de openbare diensten. Het is vanuit deze optiek dat de gezamenlijke operatie op 22 februari georganiseerd werd in de Hoogvorststraat in Schaarbeek.

De stedenbouwkundige controleurs van de gemeente Schaarbeek en van de Gewestelijke Huisvestingsinspectie konden vaststellingen doen en pv’s opstellen voor onbewoonbaarheid en voor talrijke onregelmatigheden tegen hun regelgevingen. De boventallige woningen zullen belast kunnen worden.

De verhoren die de politie afgenomen heeft bij de slachtoffers van de vermeende huisjesmelker, zullen het lopende gerechtelijke dossier aanvullen. Deze operatie is een belangrijke stap in de gerechtelijke procedure tegen een van huisjesmelkerij verdachte persoon.

De verschillende openbare diensten zullen hun inspanningen voortzetten voor het beschermen van slachtoffers tegen slechte behuizing.