VACATURE: Bedrijfsvertaler - Documentalist

1)    Voorstelling van de dienst

De politiezone 5344 (Schaarbeek – Evere – Sint-Joost-ten-Node) bevindt zich op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor meer informatie over de politiezone kunt u terecht op onze website: www.polbruno.be.

 

2)    Functiebeschrijving

De Cel Communicatie van de politiezone is verantwoordelijk voor de communicatie met de pers, het crisiscentrum, de communicatie met de partners van de politiezone, evenals de interne communicatie.

 

De politiezone moet eveneens documenten vertalen (interne richtlijnen, briefwisseling, enz.). Daarenboven moet ze de nodige documentatie beheren om actuele werken en wetteksten ter beschikking te stellen van de personeelsleden in functie van hun behoeften.

De Cel staat dus zowel in voor het dagelijkse beheer van de bestaande basisdocumentatie (opstellen en opvolgen van de beraadslagingen van het politiecollege), als voor het ter beschikking stellen van nuttige informatie ten gunste van de volledige politiezone.

 

Om haar optimale werking te verzekeren, is de politiezone op zoek naar een bedrijfsvertaler/documentalist. Zijn (haar) voornaamste taken zullen de volgende zijn:

 

Binnen de Cel Communicatie:

  • Bedrijfsvertaling

o  De berichten van de Cel Communicatie vertalen die bestemd zijn voor de sociale media, de website en de pers of die intern verspreid moeten worden.

o  Ondersteuning bieden aan de vertaalster van de zone.

  • Documentatie

o  Een persoverzicht samenstellen voor de politiezone, in coördinatie met de verantwoordelijke van de Cel Communicatie en de externe communicatieverantwoordelijke.

o  Instaan voor het beheer van de documentatie: voorraadbeheer, bestellingen, opzoekingen, enz.

o  Een netwerk van partners creëren (federale politie, Brusselse politiezones, gemeenten, enz.).

o  Instaan voor het administratieve beheer van de documentatie, met inbegrip van het opstellen van formele beraadslagingen voor het politiecollege.

  • Polyvalentie

o  Deelnemen aan de projecten van de Cel Communicatie van de zone en ondersteuning bieden aan de medewerkers van de cel in dit kader.

 

Persoonlijkheidskenmerken

- Analytisch en gestructureerd kunnen denken;

- In staat zijn om vlug eenvoudige documenten te vertalen;

- Zin voor initiatief hebben;

- Een kritische ingesteldheid hebben;

- Beschikbaar zijn;

- Blijk geven van loyaliteit;

- Blijk geven van teamspirit;

- Stressbestendig zijn.

 

Aantal vacante betrekkingen en plaats van tewerkstelling

Een CaLog niveau B gespecialiseerd (B1D).

Gebruikelijke werkplaats: S. Hoedemaekerssquare 9 te 1140 Evere.

 

Indiensttreding

De datum van indiensttreding moet in overleg met de kandidaat bepaald worden.

 

Wat bieden wij aan?

 

Een arbeidscontract van bepaalde duur van één jaar (verlenging mogelijk – mogelijkheid tot statutarisering). 

 

-         Tussenkomst van de werkgever in de kosten van het openbaar vervoer.

-         Mogelijkheid tot premies (gecertificeerde opleidingen,…).

- Gratis geneeskundige verzorging in de medische centra van de federale politie.

-         Gratis hospitalisatieverzekering.

 

3)    Weddeschaal

De aanvangswedde is vastgesteld op weddeschaal B1A (minimaal 25811,74 euro tot maximaal 38.420,61 euro aan de huidige indexcoëfficiënt).

 

4)    Specifieke voorwaarden m.b.t. de functie

· Beschikken over een diploma van vertaler/tolk of een getuigschrift dat ten minste evenwaardig is aan deze die in aanmerking genomen worden voor de aanwervingen in de betrekkingen van niveau 2+ bij de federale rijksbesturen (graduaat of bachelor “vertaler”/ “tolk”).

· Tweetalig zijn NL/FR (houder van het Selor-brevet niveau 2+ of elementaire kennis van de tweede taal – art. 8, art. 9 §1 elementaire kennis of gelijkwaardig).

 

5)    Gewenst profiel  

- Kan zich vlot uitdrukken in het Nederlands en in het Frans en kan de gevraagde documenten vertalen binnen de vastgestelde termijnen.

- Beschikt over een vertaaldiploma. 

- Goede kennis van de organisatie van het politiekorps en van de politieomgeving.

- Is bereid om op de hoogte te blijven van de evolutie van de wetgeving, de reglementen en andere richtlijnen met betrekking tot de politiediensten.

- Vermogen om zich coherent en gestructureerd uit te drukken.

- Zeer goede redactionele vaardigheden in de twee talen. Een zeer correcte spelling is een belangrijke troef.

- Vermogen om formele beraadslagingen op te stellen voor het politiecollege en om de opvolging ervan te verzekeren voor wat betreft het gedeelte dat betrekking heeft op de documentatie.

- Zin voor organisatie en vermogen om initiatief te nemen.

- Kennis en beheer van de informaticaprogramma’s (Word, Excel, PowerPoint).

 

6)    Contact

Voor alle bijkomende informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Audrey DEREYMAEKER – verantwoordelijke van de Cel Communicatie, tel. 0473 630 439.

 

De sluitingsdatum voor sollicitaties is 17 augustus 2020 op Linkedin : https://www.linkedin.com/jobs/cap/view/1940116712/?pathWildcard=1940116…