Je wilt een uittreksel uit het strafregister van een onderneming?

Een uittreksel uit het strafregister van een onderneming kan je aanvragen bij het Centraal Strafregister.

FOD Justitie

DGRechterlijke Organisatie

Dienst Centraal Strafregister

Waterloolaan 80

1000 Brussel

Fax: 02 552 27 82

Email: cjc-csr@just.fgov.be

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Zone Brussel Noord (Schaarbeek, Evere, Sint-Joost-ten-Node) via het contactformulier of telefonisch via 02 249 22 11.