Dienst beleidsondersteuning

De dienst beleidsondersteuning staat onder leiding van een adviseur diensthoofd beleidsondersteuning en een hoofdinspecteur.

De dienst beleidsondersteuning ondersteunt de korpsleiding bij het ontwikkelen en evalueren van het korpsbeleid.

Ze houden zich bezig met de voorbereiding, coördinatie en (methodologische)  ondersteuning van de beleidsplannen in de zone: zonaal veiligheidsplan, actieplannen en het jaarverslag. Daarnaast staan zij in voor de externe communicatie. Het gaat onder meer om de publicatie van berichten op de website, sociale media, gemeentebladen,...

Zij organiseren tevens vijf keer per jaar een korpsdag. Tijdens deze dagen worden de medewerkers bijgeschoold. Dat kan theoretisch zijn (wetgeving, procedures,...) maar ook praktische oefeningen zoals training in de geweldbeheersing behoren tot de agenda.

Een andere belangrijke invulling van het takenpakket betreft de functie gegevensbescherming. Deze functionaliteit bestaat uit het geven van adviezen betreffende de impact op de dataprotectie/persoonlijke levenssfeer (GDPR/AVG), het structureren van een gegevensbeschermingsbeleid en het afhandelen van datalekken.