Wapendienst

Hoofdinspecteur Kim Claeskens is de verantwoordelijke van de wapendienst.

De taken van de wapendienst zijn onder meer:

  • beheer en opvolging van de wapendossiers
  • uitvoeren van onderzoeken en verlenen van advies inzake de verwerving van vuurwapens door burgers
  • organisatie van de theoretische examens
  • controle van en op het wapenbezit