Wijk

In iedere gemeente is er een wijkkantoor in het plaatselijke gemeentehuis. Enkel het wijkkantoor van Bekkevoort is gevestigd in het politiehuis dat gelegen is vlak naast het gemeentehuis.

De twaalf wijkinspecteurs van onze politiezone onderhouden actief contact met de inwoners, de gemeentebesturen en de organisaties in hun wijk zoals scholen, OCMW, horeca, bedrijven, verenigingen,... De wijkinspecteur is het aanspreekpunt voor de inwoners en levert samen met de inwoners, de gemeentebesturen en andere instanties een bijdrage aan de veiligheid van de buurt.

Volgende zaken behoren tot hun takenpakket:

  • toezicht houden, bemiddelen, informatie en inlichtingen inwinnen
  • opsporingen en vaststellingen verrichten in hun wijk
  • het bemannen van hun wijkkantoor tijdens de openingsuren
  • helpen bij het bestrijden van overlast
  • het vergroten van de veiliigheid en leefbaarheid
  • preventief toezicht, school- en vakantietoezicht
  • verkeersregeling en verkeerstoezicht aan de scholen
  • controle van domicilie, onder meer bij de inschrijving van nieuwe inwoners
  • algemene gerechtelijke en bestuurlijke opdrachten

Onze wijkkantoren: