Verkeer

De verkeersdienst houdt zich voornamelijk bezig met de planning van de verkeerstoezichten, verkeersvoorlichting, snelheidscontroles en taken die een expertise inzake verkeerswetgeving noodzakelijk maken.

De verkeersdienst werkt zeer nauw samen met de interventie- en wijkdienst. Voor de leiding van grotere verkeersacties staat de verkeersactiecel in.

Het takenpakket van de dienst verkeer kan onderverdeeld worden in ondermeer:

  • verkeersacties zoals snelheid, alcohol, drugs in verkeer,...
  • bemande en onbemande snelheidscontroles.
  • zorgen voor de uitvoering van de actieplannen verkeer
  • verkeersonderricht in scholen en in het verkeerspark
  • deelname aan acties in het kader van de campagnes van het BIVV
  • coördinatie van de opleiding van de gemachtigd opzichters
  • verkeerstechnische onderzoeken
  • advies bij wegenwerken en wegomleidingen
  • afhandeling van de onmiddellijke inningen
  • ...

Al deze taken, zowel de preventieve als de repressieve, hebben slechts één doel: het verhogen van de verkeersveiligheid.