Personeel, logistiek, onderhoud, financiën en beleidsadvies (DPL)

De dienst personeel en logistiek (DPL) zorgt voor de afhandeling van alle zaken die betrekking hebben op het personeel of de logistiek.

De voornaamste taken van de DPL bestaan uit:

  • het totale personeelsbeleid: baremische loopbaan, ziektecontingent, evaluaties, pensioenen, ..
  • begroten, aankopen en beheren van de materiële middelen
  • het instaan voor onderhoud en herstellingen van en aan de gebouwen, voertuigen en andere infrastructurele voorzieningen van de zone
  • opmaken en opvolging van de politiebegroting
  • het opstellen en afwerken van de mobiliteitsdossiers in het kader van de horizontale mobiliteit (verschuivingen van personeel naar vacante plaatsen naar onze of andere zones)
  • opvolgen van arbeidsongevallen en andere verzekeringen
  • uitvoeren ARAB

Daarnaast staat het diensthoofd DPL de korpschef bij bij de bepaling en de uitvoer van het beleid van de politiezone.