Verhoor Onthaal Kantschriften (VOK)

Voor het acteren van klachten of aangiften worden de bedienden van de dienst onthaal bijgestaan door twee inspecteurs van het VOK. Het VOK is een nieuwe dienst die naast het onthaal ook ondersteuning geeft aan de andere operationele diensten onder meer op het gebied van verhoor en kantschriften.