Secretaris

Telefoon
Fax
013 350 387

De secretaris maakt de vergaderverslagen en bereidt de politieraad en het politiecollege voor.
Alle beslissingen van de politieraad en het politiecollege worden genotuleerd en mee ondertekend door de secretaris.