Lokale recherche

De lokale recherche voert opsporingsonderzoeken en gerechtelijke onderzoeken.

Deze onderzoeken worden hoofdzakelijk gevoerd in opdracht van de onderzoekrechters of het parket. Daarnaast zetten zij ook onderzoeken verder van zwaardere feiten die voortvloeien uit tussenkomsten van de wijk- of interventiedienst.

Onze lokale recherche onderhoudt nauwe contacten met de onderzoeksrechters, het parket, de federale gerechtelijke politie en andere lokale recherches. Voor sommige onderzoeken wordt beroep gedaan op de expertise van de federale gerechtelijke politie of van andere overheidsdiensten.

Binnen de recherche hebben de rechercheurs zich elk gespecialiseerd in hun vakdomein zoals:

  • diefstallen
  • zeden en mensenhandel
  • geweld tegen personen
  • economische en finaciële misdrijven
  • drugs

Er is permanent één rechercheur beschikbaar die in geval van nood kan ingezet worden.