Bekendmakingen

De politieraad en het politiecollege nemen een aantal bevoegdheden van respectievelijk de gemeenteraden en schepencolleges over inzake de organisatie en het beheer van het korps. De belangrijkste hiervan hebben betrekking op benoeming en aanwerving van personeel en financiën (aankopen, goedkeuring van begrotingen en rekeningen, etc.).

Inzage in de besluiten kan, via email, aangevraagd worden via de politiesecretaris (PZ.Vima@police.belgium.eu).