Bureau Integratiezorg

Antonius Triestlaan 12
9000 Gent

Telefoon

Bureau integratiezorg bouwt duurzame netwerken uit met de verschillende lokale gemeenschappen in Gent.

Het bureau werd oorspronkelijk binnen de Dienst Maatschappelijke zorg opgericht om de relaties tussen etnisch culturele minderheden en autochtonen te verbeteren. Ondertussen richt Bureau Integratiezorg zich op de diverse samenleving in de ruime zin van het woord en hebben ze een belangrijke verbindingsfunctie tussen de politie en de gemeenschappen in Gent.