De Korpschef

Sinds 1 maart 2011 werd de heer Filip Rasschaert door de koning aangewezen als korpschef voor de Politiezone Gent voor een termijn van vijf jaar. Zijn mandaat werd ondertussen verlengd.

korpschef F. Rasschaert

Als korpschef is hij verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokale politiebeleid (zonaal veiligheidsplan). Hij staat in voor de leiding, de organisatie en de verdeling van de taken binnen het korps. In zijn opdrachtbrief geeft hij inzicht in de wijze waarop hij zijn mandaat als korpschef en de daaraan verbonden verantwoordelijkheden en taken zal waarnemen.