100% FLIK - 100% IK bij de Gentse politie

Politiezone Gent wil een herkenbaar, toegankelijk en betrouwbaar politiekorps zijn. Een politie die er altijd (24/7) en voor iedereen is. En het dus niet uitmaakt wat bijvoorbeeld je seksuele voorkeur, gender(identiteit), politieke kleur of overtuiging, leeftijd, opleidingsniveau, functionele beperking, geloof is of welke (etnische) achtergrond je ook hebt.

diversiteit

Het is voor de politie van groot belang dat zij verbinding heeft met alle groepen in de samenleving en hen in beweging kan krijgen als dat nodig is. Dan kan de politie haar werk nog beter doen. Dan kan ze beter de burgers helpen, de openbare orde handhaven, de misdaad effectiever bestrijden en kan ze conflicten eerder oplossen. Daarom wensen we als politiekorps een betere afspiegeling te zijn van de diversiteit van onze stad. Een divers politiekorps maakt het immers gemakkelijker om goed om te gaan met de realiteit én de identiteit van de stad Gent. Iedereen is welkom.

Begeleiding op maat

Wij zoeken gemotiveerde kandidaten die bereid zijn zich te engageren voor het uitgestippelde traject.

Iedereen, vanaf 17 jaar met een diploma van het secundair onderwijs (ASO, TSO, BSO, KSO) of laatstejaarsstudenten.

Meer informatie over ons begeleidingstraject vind je hier.

Heb je vragen over werken bij de Gentse politie? Stuur dan alvast een mail naar start2flik@police.belgium.eu. Onze rekruteringscollega's helpen je graag verder en bieden jou een begeleiding en ondersteuning op maat aan.

Jobsite (www.honderdprocentflik.be)

Op deze site vind je alle informatie over een job bij Politiezone Gent. Daarnaast vinden potentiële kandidaten er ook terug aan welke criteria ze moeten voldoen om flik te worden en welke stappen ze zullen moeten doorlopen in het kader van de selectieprocedure. Tenslotte voorziet de website in een aantal tips ter ondersteuning bij de voorbereiding op de selectieproeven. Aan de hand van een aantal voorbeeldvragen krijgt de kandidaat-flik ook een idee van de uitdagingen die hem of haar nog te wachten staan tijdens de proeven.

Interesse in een job bij politie? Surf dan naar onze jobsite.

Rekruteringsfilm

De Lokale Politie Gent zoekt voortdurend nieuwe mensen om haar team te versterken. Daarom lanceerden de Gentse flikken begin 2019 een  rekruteringsfilm met een accent op diversiteit onder de noemer “100% (fl)ik”. Met deze campagne willen we vooral een ruim en meer divers publiek aanspreken en willen we jong talent aantrekken.

Neem vlug een kijkje op ons YouTube-kanaal.

Met dank aan Wzc de foyer vzw  voor het ter beschikking stellen van de locatie. 

Promoteam

Het Gentse politiekorps beschikt over een eigen promoteam. Dit team heeft als doel om onze politiezone op de (politie)kaart te zetten. Door aanwezig te zijn op rekruteringsevenementen, infodagen, studie- en afstudeerbeurzen, enz. proberen zij jong en oud warm te maken voor een job bij de Gentse politie.

Elk lid van het promoteam heeft zijn/haar eigen talenten en behoort toe tot een specifieke dienst (vb. wijkdienst, interventiedienst, enz.) binnen het Gentse korps. Wil je graag kennismaken met deze gemotiveerde medewerkers? Of heb je een specifieke vraag? Klik dan hier.

Vacatures

Binnen de geïntegreerde politie wordt een onderscheid gemaakt tussen interne en externe vacatures. Maak je geen deel uit van de Lokale of Federale Politie, dan kan je je enkel kandidaat stellen voor openstaande externe vacatures. De interne aanwervingen gebeuren via de interne mobiliteitsprocedure. Dit betekent dat enkel personen die reeds bij de Lokale of Federale Politie werken, kunnen deelnemen aan de selectieproeven.

Meer informatie over alle openstaande vacatures vind je hier.

 

Rekruteringscampagne 2022