Over ons

De Belgische politie bestaat uit twee niveaus: de federale en de lokale politie. De lokale politie bestaat uit 185 politiezones, waarvan Politiezone Gent er één is.

De dagelijkse leiding van onze zone is in handen van de korpschef, hoofdcommissaris Filip Rasschaert. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid. Hij staat onder het gezag van de burgemeester, Mathias De Clercq.

Onze taak is het verzekeren van de basispolitiezorg op het lokale niveau, georganiseerd in zeven basisfuncties: Wijkwerking, Onthaal, Interventie, Slachtofferbejegening, Lokale recherche, Handhaving openbare orde en Verkeer.

Onder deze rubriek vind je onder andere ons organisatiemodel, onze missie, visie, waarden en onze korpslogan. Ook vind je er meer informatie over het zonaal veiligheidsplan en onze werking.

De Gentse politie heeft duidelijk de ambitie om criminaliteit, overlast, verkeersonveiligheid en andere ernstige feiten die het veiligheidsgevoel van eenieder in gedrang brengen te bestrijden, bij voorkeur in samenwerking met de best mogelijke en meest duurzame partners. Veiligheid en leefbaarheid blijven onze prioriteit. Om daaraan te voldoen geven wij uitwerking aan een lokaal politiebeleid en meer in het bijzonder voor de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan.

Als overheidsorganisatie willen wij in alle transparantie communiceren over onze werking en over de resultaten die geboekt worden in ons streven naar die veiligheid en leefbaarheid.

Hier vind je informatie over een aantal van onze projecten zoals preventie, verkeersveiligheid, fietsdiefstal, homofoob geweld, ...

Ben je trouw aan je roots en vol van onze stad. Ben je plichtsbewust en behulpzaam voor iedereen van Gent. Dan heeft Gent je nodig, net als Politie Gent.

Interesse in een job bij Politiezone Gent? Lees dan zeker deze rubriek.