Bedrijfsplan

Wat doet de politiezone Gent voor u, voor de Gentse inwoners en voor alle bezoekers? Hoe werkt het Gentse politiekorps nu eigenlijk? Je leest er alles over in ons vernieuwd bedrijfsplan 2021-2025. Aan de hand van dit bedrijfsplan willen wij verduidelijken hoe de Gentse lokale politie georganiseerd is om een toegevoegde waarde te creëren binnen de samenleving. Het geeft een beeld van de korpsstructuur, de werking en organisatie van de Politiezone Gent weer.

Algemeen Politiecentrum Gent

Aandachtspunten

De veiligheid en de leefbaarheid van de Gentse bevolking vormen permanent de belangrijkste werk- en aandachtspunten voor het Gentse politiekorps. Als Gentse politie hebben wij duidelijk de ambitie om criminaliteit, overlast, verkeersonveiligheid en andere ernstige feiten die een impact hebben op het veiligheidsgevoel van eenieder, aan te pakken. Wij doen dit bij voorkeur in samenwerking met de best mogelijke en de meest duurzame partners.

Wij doen dit tevens binnen een organisatiestructuur die enerzijds garant wil staan voor het kwalitatief invullen van de basispolitiefuncties, en anderzijds ook aansluiting wil vinden bij de gekozen filosofie van gemeenschapsgericht, informatiegestuurd en optimaal werken. Het is hierbij uitermate belangrijk dat we onze eigen politieorganisatie op punt houden met een blijvende focus op de essentie: het voornemen om een nabije politie te willen zijn die 'boeven pakt' en die veel aandacht heeft voor slachtoffers.

Wij doen dit tenslotte met positief rebelse flikken die samen inhoud geven aan de identiteit van ons korps en die samen een meerwaarde willen creëren voor de Gentse stad. Zij dragen daarbij de kernwaarden uit. Voor ons is een echte Gentse Flik immers een operationele of ondersteunende medewerk(st)er die 100 procent zichzelf kan zijn in ons korps maar tegelijk ook 100 procent zijn/haar best doet om ‘respectvol’ en ‘integer’ te handelen en ‘teamgericht’ te werken.

Wat vind je in het bedrijfsplan 2021-2025?

  • Eerst geven we een algemene beschrijving van onze organisatie en geven we inzicht in de personeelsformatie.
  • Bijkomend lichten we onze missie, visie en kernwaarden toe. Om deze missie te realiseren bepalen wij duidelijke organisatiedoelstellingen.
  • Daarop volgend focussen we op de krachtlijnen van onze beleid, onze strategie en de verschillende beleidsplannen.
  • Daarna gaan wij voor elk organisatiedeel dieper in detail door van elke directie en dienst haar structuur en doelstellingen te presenteren. Per dienst wordt een overzicht gegeven van de respectievelijke taken en van de doelstellingen van de betrokken dienst om tot de vooropgestelde organisatiedoelstellingen te komen.
  • Tenslotte geven wij een beknopt overzicht van een aantal nuttige gegevens rond de werking van het Gentse politiekorps.

Het volledige bedrijfsplan vind je hieronder in de bijlage: