Bedrijfsplan

Wat doet de politiezone Gent voor u, voor de Genste inwoners en voor alle bezoekers? Hoe werkt het Gentse politiekorps nu eigenlijk? Je leest er alles over in ons bedrijfsplan 2018. Aan de hand van dit bedrijfsplan willen wij verduidelijken hoe de Gentse lokale politie georganiseerd is om een toegevoegde waarde te creëren binnen de samenleving. Het geeft een beeld van de korpsstructuur, de werking en organisatie van de Politiezone Gent weer.

Aandachtspunten

De veiligheid en de leefbaarheid van de Gentse bevolking vormen permanent de belangrijkste werk- en aandachtspunten voor het Gentse politiekorps. Als Gentse politie hebben wij duidelijk de ambitie om criminaliteit, overlast, verkeersonveiligheid en andere ernstige feiten die een impact hebben op het veiligheidsgevoel van eenieder, aan te pakken. Wij doen dit bij voorkeur in samenwerking met de best mogelijke en de meest duurzame partners.

Wij doen dit tevens binnen een organisatiestructuur die enerzijds garant wil staan voor het kwalitatief invullen van de basispolitiefuncties, en anderzijds ook aansluiting wil vinden bij de gekozen filosofie van gemeenschapsgericht, informatiegestuurd en optimaal werken. Het is hierbij uitermate belangrijk dat we onze eigen politieorganisatie op punt houden met een blijvende focus op de essentie: het voornemen om een nabije politie te willen zijn die 'boeven pakt' en die veel aandacht heeft voor slachtoffers.

Wij doen dit tenslotte met positief rebelse flikken die samen inhoud geven aan de identiteit van ons korps en die samen een meerwaarde willen creëren voor de Gentse stad.

Wat vind je in het bedrijfsplan 2018?

  • In een eerste deel van ons bedrijfsplan lichten we onze missie en onze bestaansreden toe. Om deze missie te realiseren bepalen wij duidelijke organisatiedoelstellingen, die we uitvoeren door middel van goed uitgewerkte programma's.
  • In een tweede deel gaan wij voor elk organisatiedeel dieper in detail door van elke directie en dienst haar structuur en doelstellingen te presenteren.
  • In een derde deel geven wij tenslotte een beknopt overzicht van een aantal nuttige gegevens rond de werking van het Gentse politiekorps.

Het volledige bedrijfsplan vind je hieronder in de bijlage:

Bijlagen