Onze organisatie

De Belgische politie bestaat uit twee niveaus: de federale en de lokale politie. De lokale politie bestaat uit 185 politiezones, waarvan Politiezone Gent er één is.

De dagelijkse leiding van onze zone is in handen van de korpschef, hoofdcommissaris Filip Rasschaert. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid. Hij staat onder het gezag van de burgemeester, Mathias De Clercq.

Onze taak is het verzekeren van de basispolitiezorg op het lokale niveau, georganiseerd in zeven basisfuncties: Wijkwerking, Onthaal, Interventie, Slachtofferbejegening, Lokale recherche, Handhaving openbare orde en Verkeer.

Onder deze rubriek vind je onder andere ons organisatiemodel, onze missie, visie, waarden en onze korpslogan. Ook vind je er meer informatie over het zonaal veiligheidsplan en onze werking.