Laatste nieuws

delegatie uit Montenegro

Op 17 januari 2014 ondertekende Politie Gent als lid van het Regenboognetwerk Gent de Regenboogverklaring. Het Regenboognetwerk is een structureel overleg van stadsdiensten, middenveldorganisaties, Universiteit Gent, politie, Unia regio Gent en ECM-vertegenwoordigers. De verklaring wil bijdragen aan het creëren van een positieve beeldvorming en meer respect voor holebi’s en transgenders in Gent.

Een delegatie uit Montenegro, bestaande uit vertegenwoordigers van de lokale overheden en het ministerie voor mensenrechten, brengt deze week een bezoek aan  diverse leden van het netwerk. Op dinsdag 11 december kwamen zij ook langs bij ons korps.