Opdrachtbrief korpschef

De korpschef wil enerzijds de goede praktijken bewaren en versterken maar anderzijds ook de nodige initiatieven nemen om nog meer door te groeien naar een moderne overheidsorganisatie die de enorme uitdagingen van onze maatschappij inzake veiligheid enthousiast aanpakt en al haar werkprocessen zo optimaal als mogelijk organiseert. Aan de hand van een aantal fundamenten en kernpunten maakt de korpschef duidelijk waar we de komende jaren als organisatie zullen aan werken.

Zijn uitgangspunten hierbij zijn:

  • Voor de uitdagingen van vandaag zijn partners nodig. Samen kunnen we de criminaliteit en onveiligheid nóg verder doen dalen! We rekenen daarvoor op de medewerking van heel wat externe partners én van de burgers zelf. De nauwe band met bevolking blijft daarbij enorm belangrijk.
  • De missie van de Gentse politie blijft samengevat onder de noemer 'uw politie altijd nabij'. Dit kunnen we vandaag enkel realiseren door de complexiteit en verscheidenheid van de samenleving te omarmen. De nabije politie is nooit zo uitdagend, maar ook nog nooit zo interessant geweest.
  • De korpschef onderschrijft ten volle de mindset eigen aan een geïntegreerde en integrale veiligheidszorg en de rol van politie daarbij. Hij bekrachtigt de visie op politie als organisatie op weg naar uitmuntendheid door middel van een optimale bedrijfsvoering, zoals deze werd ontwikkeld binnen de Belgische politie. Tevens wenst hij daadkrachtig bij te dragen tot een betere algemene politiezorg door positieve ontwikkelingen in het bredere politielandschap te ondersteunen
  • De korpschef wil bruggen slaan tussen het lokale en federale componenten en zich actief inzetten voor verbeteringen binnen de provincie Oost-Vlaanderen en binnen de Nationale Vaste Commissie van de Lokale Politie, zonder daarbij zijn eigenheid en de eigenheid van het Gentse korp en de Gentse stad te verliezen.
  • Het Genste korps wil vooruit gaan. Vooruitgaan is echter onmogelijk zonder verandering. Daarom zetten we in op vernieuwing om te groeien en een moderne en duurzaam korps te worden.

De opdrachtbrieven van de korpschef vind je hieronder in de bijlagen: