Politiebulletin - maandelijks overzicht

De Gentse politie heeft duidelijk de ambitie om criminaliteit, overlast, verkeersonveiligheid en andere ernstige feiten die het veiligheidsgevoel van eenieder in gedrang brengen te bestrijden, bij voorkeur in samenwerking met de best mogelijke en meest duurzame partners. Veiligheid en leefbaarheid blijven onze prioriteit. Om daaraan te voldoen geven wij uitwerking aan een lokaal politiebeleid en meer in het bijzonder voor de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan.

Als overheidsorganisatie willen wij in alle transparantie communiceren over onze werking en over de resultaten die geboekt worden in ons streven naar die veiligheid en leefbaarheid. Zo publiceren wij maandelijks een Politiebulletin (POLBUL). Dit is een maandelijks verslag van de korpschef van Politiezone Gent over de werking van de politie.

Polbul

Het bulletin is bondig van opzet en brengt een geselecteerd relaas van de belangrijkste te melden feiten, zonder te streven naar een exhaustief overzicht van het geleverde politiewerk. Deze beperking vloeit voort uit de grote verscheidenheid en omvang van taken, tussenkomsten en onderzoeken enerzijds, en de vertrouwelijkheid van sommige gegevens en/of de discretieplicht bij de lopende onderzoeken anderzijds. Zo geven ook de in POLBUL vermelde cijfers (zoals aantallen processen-verbaal) geen totaalbeeld van alle geregistreerde politieactiviteiten, maar zijn ze louter indicatief.

Het meest recente POLBUL vind je hier.