Politie Gent in cijfers

De Gentse politie heeft duidelijk de ambitie om criminaliteit, overlast, verkeersonveiligheid en andere ernstige feiten die het veiligheidsgevoel van eenieder in gedrang brengen te bestrijden, bij voorkeur in samenwerking met de best mogelijke en meest duurzame partners. Veiligheid en leefbaarheid blijven onze prioriteit. Om daaraan te voldoen geven wij uitwerking aan een lokaal politiebeleid en meer in het bijzonder voor de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan.

doelstellingen

De Gentse politie heeft duidelijk de ambitie om criminaliteit, overlast, verkeersonveiligheid en andere ernstige feiten die het veiligheidsgevoel van eenieder in gedrang brengen te bestrijden, bij voorkeur in samenwerking met de best mogelijke en meest duurzame partners. Veiligheid en leefbaarheid blijven onze prioriteit. Om daaraan te voldoen geven wij uitwerking aan een lokaal politiebeleid en meer in het bijzonder voor de uitvoering van het zonaal veiligheidsplan.

Als overheidsorganisatie willen wij in alle transparantie communiceren over onze werking en over de resultaten die geboekt worden in ons streven naar die veiligheid en leefbaarheid.