De wijkcommissarissen

Onze korpschef Filip Rasschaert schrijft in zijn opdrachtbrief dat de Politie Gent een organisatie is waar mensen centraal staan. Die ‘mensen’, dat zijn onze Gentse burgers, onze eigen medewerkers en onze partners. De Wijkpolitie als meest ‘nabije politie’ veruitwendigt deze betrachting met verve.

Vanuit de zes commissariaten staan onze wijkcommissarissen en hun medewerkers garant voor de basispolitiezorg in Gent. Zij zorgen er elke dag opnieuw voor dat de buurtinspecteurs zichtbaar zijn in hun wijk, dat de wijkzorg- en gerechtelijke teams actief aanwezig zijn in de Gentse buurten en dat de burgers aan onze balies professioneel ontvangen worden.

collage wijkcommissarissen

Duizendpoot

Hoe kan je uitleggen wat een wijkcommissaris elke dag doet? Ze zijn zowel manager van hun commissariaat, coach voor hun medewerkers, als professional met kennis en ervaring in politiemateries.  De stad Gent is zo divers – gaande van het landelijke Mendonk, tot de multiculturele buurten zoals de omgeving van de Sleepstraat, via de bruisende binnenstad, naar de Overpoort, en meer residentiële buurten in Gent-West. En elke buurt heeft zijn eigen maatschappelijke realiteit.  Om dit alles te beheren moeten onze wijkcommissarissen de spreekwoordelijke duizendpoot zijn.

De verwachtingen die de burger, het middenveld, onze partnerorganisaties en de overheid hebben ten opzichte van de politie zijn torenhoog. Vaak kijkt men naar de politie om oplossingen te bieden voor situaties waar er geen kant-en-klaar antwoord voor is. Het is aan ons om te voldoen aan realistische verwachtingen door samen met partners oplossingen aan te reiken én keuzes te maken waar we op inzetten, en dit binnen onze wettelijke bevoegdheid.  Prioriteiten voor de Wijkpolitie zijn o.a. aandacht voor jongeren en voor slachtoffers van criminele feiten, verkeersveiligheid, domiciliefraude, bestuurlijke handhaving en aanwezig zijn in publieke ruimtes waar multi-problematieken zorgen voor overlast.  Dit doen we o.a. door proactief contacten te leggen met onze bewoners, doelgroepen zoals horeca-uitbaters, jeugdwerkers, studenten en partnerorganisaties. We versterken onze informatiepositie in het korps door kennis te delen via registraties en in te zetten op verdere digitalisering. 

Het leven zoals het is … op het commissariaat

Veel energie van onze wijkcommissarissen gaat naar de organisatie van de interne werking van een commissariaat. De dagelijkse opvolging van de planning van de medewerkers, oog hebben voor het welzijn van de medewerkers, logistieke uitdagingen en de nieuwe digitale ontwikkelingen blijven volgen – het zijn allemaal zaken die een permanente uitdaging vormen.

Heb je vragen over de wijkwerking, wens je een buurtprobleem te bespreken of heb je een problematiek in de wijk die niet opgelost geraakt?  Neem contact op met één van onze wijkcommissarissen. Zij zullen luisteren naar je bekommernissen en nadien aan de slag gaan om het probleem zo goed mogelijk in kaart te brengen en aan te pakken. Zij spreken hiervoor ook de meest geschikte partners aan want niet elk probleem kan enkel en alleen door de (Wijk)politie opgelost worden. Het beschikbare netwerk hiervoor is groot en kan zowel gaan om diensten binnen het korps (bv. Verkeersdienst, Overlastteam, Bureau Kennisbeheer, enz.) als diensten buiten de politiewereld (straathoekwerkers, OCMW, brandweer, gemeenschapswachten, horecacoaches, enz.). Ook wanneer de burgemeester een bewonersoverleg opzet met de buurtbewoners en (stads)diensten, zal de wijkcommissaris vaak één van de genodigden aan de tafel zijn.

Wijkcommissarissen Gent Centrum

Gent Centrum

Liesbeth Vermaelen

Liesbeth.Vermaelen@police.belgium.eu

09 266 61 30

Helene.Vandendriessche@police.belgium.eu

09 266 61 30

Olivier.VanHulle@police.belgium.eu

09 266 61 30

Wijkcommissarissen Gent-West

Gent-West

Ann Buysse

Ann.Buysse@police.belgium.eu

09 266 61 50

Marc Colle

Marc.Colle@police.belgium.eu

09 266 61 55

Wijkcommissarissen Nieuw Gent

Nieuw Gent

Chris Magerman

Chris.Magerman@police.belgium.eu

09 266 63 60

Anouk De Moey

Anouk.DeMoey@police.belgium.eu

09 266 63 60

Wijkcommissaris Gentbrugge

Gentbrugge / Ledeberg

Danny Van de Wielle

Daniel.VanDeWielle@police.belgium.eu  

09 266 63 30

Wijkcommissarissen Sint-Amandsberg

Sint-Amandsberg

Liesbeth VanRysselberge

Liesbeth.VanRysselberge@police.belgium.eu

09 266 63 00

Mario De Meyer

Mario.DeMeyer@police.belgium.eu

09 266 63 00

Wijkcommissaris Wondelgem

Wondelgem

Luc De Rynck

Luc.DeRynck@police.belgium.eu

09 266 64 00