Ik wil een speelstraat aanvragen

Een speelstraat is een straat die gedurende een bepaalde periode volledig voorbehouden is voor spelende kinderen en de buurtbewoners. Ideaal dus voor wie wil hinkelen, badmintonnen, rolschaatsen of kletsen met de buren. Een speelstraat kan aangevraagd worden voor de paas- of zomervakantie en in de maand september. Alles start met het indienen van een aanvraagformulier, waarna het Mobiliteitsbedrijf van de Stad Gent een verkeerstechnisch onderzoek kan doen en je de tijd krijgt om de handtekeningen van de buurtbewoners te verzamelen.

Voor de paasvakantie moet jouw aanvraag vóór 20 januari binnen zijn, voor de zomervakantie en september moet jouw aanvraag vóór 20 maart binnen zijn.

Tijdens de Buitenspeeldag (die jaarlijks wordt vastgelegd op een woensdagnamiddag in april) kunnen bewoners die dat wensen ook een aanvraag indienen om van hun straat een speelstraat  te maken. Hiervoor moeten - in tegenstelling tot de andere momenten - geen handtekeningen van de bewoners worden verzameld. Indien de verkeerstechnische advisering positief is, kan de speelstraat voor één dag tijdens de Buitenspeeldag doorgaan.

Meer uitgebreide informatie over speelstraten vind je op de website van Stad Gent onder Cultuur, Sport & Vrije Tijd > Jeugd > Ouders > Speelstraten.

Voorwaarden

Om een speelstraat te worden, moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

 • De straat moet een woonstraat zijn.
 • Er is een snelheidsbeperking van 50 km/h.
 • Er is geen belangrijk doorgaand verkeer.
 • Er mag geen openbaar vervoer door de straat rijden.
 • De omliggende straten moeten bereikbaar blijven.
 • 67% van de inwoners moet zich akkoord verklaren met het inrichten van een speelstraat.
 • Er zijn minimum 3 buurtbewoners die verantwoordelijk willen zijn (peters/meters van de speelstraat). Zij zijn het aanspreekpunt voor de stad en de bewoners van de straat.

Praktische afspraken

 • De speelstraat wordt volledig afgesloten met hekkens en een verkeersbord C3 (verboden toegang, in beide richtingen, voor iedere bestuurder) en onderbord: 'speelstraat tussen 14 en 20 uur'.
 • Doorgaand verkeer is niet toegelaten. Fietsers en bestuurders van auto's en andere motorvoertuigen, die in de speelstraat wonen of er een garage hebben, mogen er wel rijden, op voorwaarde dat ze dat stapvoets doen. Hulp- en ordediensten mogen er ook door.
 • In een speelstraat moeten alle andere weggebruikers voorrang verlenen aan voetgangers, skaters en spelende kinderen.
 • Bewoners mogen parkeren in de speelstraat, al is het voor de kinderen natuurlijk leuker als ze wat meer ruimte krijgen.
 • Wanneer de speelstraat door omstandigheden niet gebruikt wordt, bijvoorbeeld omdat het regent, kan beslist worden de straat die dag niet af te sluiten.
 • De speelstraat is geen extra kinderopvang. Ouders blijven zelf verantwoordelijk voor hun kinderen.
Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 09 266 61 11.