Wapendienst

Kenneth Meulenijzer, Inp
Telefoon

Bij de wapendienst van de politiezone Regio Rhode & Schelde kan iedereen terecht met zijn vragen over wapens, munitie en/of springstoffen en de daarrond vigerende wetgeving.

De dienst voorziet specifiek voor de zone :

 • bijstand in het vervullen van de administratie bij vergunningsaanvragen of erkenningen ;
 • de organisatie en het afnemen van de theoretische proef in kader van het bekomen van een wapenvergunning ;
 • het verstrekken van advies in kader van vuurwapenbezit ;
 • bijstand in het vervullen van de administratie bij in-of uitvoer van vuurwapens ;
 • bijstand bij de aanvraag of hernieuwing van de Europese vuurwapenpas ;
 • het opvolgen van het vuurwapenbezit bij overlijden en bijstand in de administratieve afhandeling voor de nabestaanden ;
 • het opstellen van proces-verbaal bij verlies van wapengerelateerde documenten of wapens ;
 • het opstellen van proces-verbaal bij het aantreffen van een vuurwapen en het leveren van bijstand in de ev. regularisatie van het dit vuurwapen ;
 • het vaststellen van inbreuken en het opvolgen van onregelmatigheden ;
 • de communicatie met de diensten van de Gouverneur en het uitreiken van de wapendocumenten toegekend door de provinciale wapendienst ;
 • controle op het naleven van de wettelijke bepalingen.