De Veiligheidsmonitor 2024 binnenkort ook in jouw bus?

De Veiligheidsmonitor is een enquête die bij de bevolking gevoerd wordt over verschillende veiligheidsthema's. Via dit kanaal worden burgers bevraagd over hun onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, mogelijks slachtofferschap en de kwaliteit van het politieoptreden. Deze maand worden maar liefst 430 000 vragenlijsten uitgestuurd naar willekeurige burgers ouder dan 15. 

Veiligheidsmonitor 2024

De verzamelde gegevens bevatten waardevolle informatie voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid van uw gemeente. Wij vragen de inwoners die een vragenlijst ontvangen, om de nodige tijd te nemen om de vragen van de enquête te beantwoorden. Jouw medewerking is immers van groot belang. Deelnemen kan eenvoudig, online via internet of via een vragenlijst op papier. De antwoorden worden volledig anoniem verwerkt. 

De verschillende vragenlijsten zullen in de loop van de maand mei worden verspreid. Wie via een statistische steekproef werd geselecteerd, zal de enquête in de brievenbus krijgen. De resultaten van de Veiligheidsmonitor worden begin 2025 verwacht.

Dit initiatief wordt georganiseerd door de politie, in samenwerking met de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken en de lokale besturen.

Alvast bedankt voor jouw deelname!

 

Veiligheidsmonitor 2021

 

Meer info en de resultaten van de vorige veiligheidsmonitor uit 2021? Die vind je hier.

Labels