De speed pedelec - met welke verplichtingen en regels moet je rekening houden?

Elektische fietsen en speed pedelecs nemen een steeds prominentere plaats in in ons verkeer. We zetten daarom enkele verplichtingen en regels specifiek voor speedpedelecs op een rijtje.

 

speedpedelec nummerplaat

Snelle elektrische fietsen met een ondersteuning tot maximaal 45 km/u staan in het verkeersreglement (de wegcode) gecatalogeerd als ‘bromfiets’. Dit is zo bepaald in de Europese regelgeving. In België heeft men hiervoor een nieuwe categorie van bromfietsen in het leven geroepen, de ‘bromfiets klasse P’ (voor ‘speed Pedelec’). Het vermogen van een speed pedelec moet lager zijn dan 4000 W.

Wat zijn de verplichtingen voor speed pedelecs?

Als u zich met uw speed pedelec op de openbare weg wilt begeven:

  • moet u minstens 16 jaar oud zijn.
  • moet u een rijbewijs AM (bromfiets 45 km/uur), rijbewijs A (motorfiets) of rijbewijs B (auto) bezitten.
  • moet u uw speed pedelec inschrijven bij de DIV en voorzien van een SP-nummerplaat.
  • draagt u verplicht een fiets- of bromfietshelm. De fietshelm is conform EN1078 en zorgt dat de slapen en het achterhoofd beschermd zijn.
  • volgt u de verkeersregels voor de bromfietsers.
  • Een specifiek verkeersbord met het symbool van een bromfiets en de letter P (speedpedelec) is van toepassing op bestuurders van speed pedelecs. Voorbeelden: verplicht of verboden gebruik van het fietspad, toelating om in de tegengestelde richting in een eenrichtingsstraat te rijden, toelating om voorbehouden wegen te gebruiken, toelating om op een jaagpad te rijden.
  • mag u geen kinderen vervoeren die jonger zijn dan 3 jaar. Om kinderen tussen 3 en 8 jaar te vervoeren, moet u een geschikt beveiligingssysteem installeren.

De gewone elektrische fietsen – waarvan de trapondersteuning stilvalt boven 25km/u – vallen niet onder deze regels.

Mogen speed pedelecs op het fietspad rijden?

De snelle elektrische fietsers kunnen vrij kiezen om op wegen met een maximale toegelaten snelheid van 50 km/u het fietspad te gebruiken. Ligt de opgelegde snelheid hoger, dan zijn fietspaden in principe verplicht. 

Onderbord verplicht fietspad te gebruikenDe situatie kan echter plaatselijk gewijzigd worden. Zo kan iedere wegbeheerder zelf bepalen waar een speed pedelec mag rijden, d.w.z. het Gewest op gewestwegen, de Vlaamse Waterweg voor jaagpaden langs rivieren en kanalen of de gemeente voor alle andere wegen. Deze uitzonderingen zijn herkenbaar aan een verkeersbord met het symbool van een bromfiets in combinatie met de letter ‘P’. Deze wegaanduidingen kunnen bijvoorbeeld  aangeven dat men met een speed pedelec verplicht is om het fietspad te gebruiken of tegen de richting in mag fietsen bij een eenrichtingsstraat.

Bronnen: