De speed pedelec - met welke verplichtingen en regels moet je rekening houden?

Door de coronacrisis werd de fiets door veel pendelaars (her)ontdekt. Hierbij nemen ook elektische fietsen en speed pedelecs een steeds prominentere plaats in. We zetten daarom enkele verplichtingen en regels specifiek voor speed pedelecs op een rijtje.

Snelle elektrische fietsen met een ondersteuning tot maximaal 45 km/u staan in het verkeersreglement (de wegcode) gecatalogeerd als ‘bromfiets’. Dit is zo bepaald in de Europese regelgeving. In België heeft men hiervoor een nieuwe categorie van bromfietsen in het leven geroepen, de ‘bromfiets klasse P’ (voor ‘speed Pedelec’).

Wat zijn de verplichtingen voor speed pedelecs?

  • De fiets dient ingeschreven te worden bij de Dienst Inschrijvingen Voertuigen (DIV), net als auto’s en wordt dan ook voorzien van een nummerplaat.
  • Het dragen van een fietshelm is verplicht. 
  • Men moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs.
  • Bij een speed pedelec is een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen verplicht wanneer de motor autonoom kan werken zonder te trappen.

De gewone elektrische fietsen – waarvan de trapondersteuning stilvalt boven 25km/u – vallen niet onder deze regels.

Mogen speed pedelecs op het fietspad rijden?

De snelle elektrische fietsers kunnen vrij kiezen om op wegen met een maximale toegelaten snelheid van 50 km/u het fietspad te gebruiken. Ligt de opgelegde snelheid hoger, dan zijn fietspaden in principe verplicht. 

De situatie kan echter plaatselijk gewijzigd worden. Zo kan iedere wegbeheerder zelf bepalen waar een speed pedelec mag rijden, d.w.z. het Gewest op gewestwegen, de Vlaamse Waterweg voor jaagpaden langs rivieren en kanalen of de gemeente voor alle andere wegen. Deze uitzonderingen zijn herkenbaar aan een verkeersbord met het symbool van een bromfiets in combinatie met de letter ‘P’. Deze wegaanduidingen kunnen bijvoorbeeld  aangeven dat men met een speed pedelec verplicht is om het fietspad te gebruiken of tegen de richting in mag fietsen bij een eenrichtingsstraat.

 

Bronnen: