Verkeer

De politiediensten zijn belast met de zevende basisfunctionaliteit "verkeer" en staan in voor het ontplooien van politionele activiteiten van proactieve en repressieve aard die een veilig en vlot verkeer op alle wegen als einddoel hebben. Er wordt hierbij speciale aandacht besteed aan verkeersongevallen met gewonden, verkeersonveilig rijgedrag, zwaar vervoer en het fiets- en bromfietsverkeer.

Zowel verkeershandhaving als verkeerstechniek behoren tot het takenpakket van de dienst verkeer:

Verkeershandhaving: uitvoeren van het handhavingsbeleid (toezicht, verkeerscontrole, verkeersregeling, ..)

Verkeerstechniek: in samenwerking met de diverse mobiliteitsambtenaren van de vier gemeentes van onze politiezone, dossiers behandelen die aan mobiliteit kunnen worden gelinkt.

Waar vindt u ons?

De verkeersdienst is gehuisvest in het hoofdcommissariaat in Merelbeke.