Politionele slachtofferbejegening

De laatste jaren is de aandacht voor het slachtoffer van criminaliteit binnen justitie en politie logischerwijze beduidend toegenomen. Bovendien is het wettelijk bepaald dat de politie moet zorgen voor een adequate opvang, informatie en bijstand aan het slachtoffer (cfr. artikel 46 van de Wet op het Politieambt).

Om hieraan te voldoen wordt elke politieambtenaar in die mate opgeleid en bijgeschoold zodat hij of zij deze taak naar behoren kan vervullen. In geval de lokale politie geconfronteerd wordt met een zeer ernstig slachtofferschap (zwaar trauma, slechtnieuwsmeldingen,…) wordt bovendien beroep gedaan op een gespecialiseerde medewerker van de politiezone.

Onze zone beschikt over meerdere gespecialiseerde medewerkers slachtofferbejegening die op hun beurt bijgestaan worden door 5 opgeleide "losse" medewerkers. Zo wij in het geval van traumasituaties 24u/24u de inzet van professionele medewerkers waarborgen. De politiezone Regio Rhode & Schelde maakt trouwens ook deel uit van het arrondissementeel netwerk "Techniek Audiovisueel verhoor Minderjarigen (TAM)". Dit team staat in voor de audiovisuele verhoren van minderjarige slachtoffers.

Waar vindt u ons?

De dienst slachtofferbejegening maakt deel uit van ons STAP-team (Sociaal Team en Algemene Preventie) en is gevestigd in het politiecommissariaat in Destelbergen.