Zonale veiligheidsraad

In elke politiezone is een Zonale Veiligheidsraad actief (art. 35 WGP)

Binnen deze Zonale Veiligheidsraad wordt een systematisch overleg georganiseerd tussen de burgemeesters van de gemeenten die deel uitmaken van de politiezone, de procureur des konings, de korpschef van de politiezone, de bestuurlijk directeur-coördinator en de gerechtelijk directeur van de federale politie.

De opdrachten

het voorbereiden, bespreken en evalueren van de uitvoering van het Zonaal Veiligheidsplan, dit is een vierjaarlijks beleidsplan met betrekking tot de interne werking van het korps, de aanpak van de criminaliteit, de openbare orde en de verkeershandhaving.

het bevorderen van de optimale coördinatie van de uitvoering van de opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie.

De leden van de Zonale Veiligheidsraad

  • de heer Jo Fonck, burgemeester te Denderleeuw
  • mevrouw Veerle Baeyens, burgemeester te Haaltert
  • de heer Erwin Dernicourt, Procureur des Konings te Dendermonde
  • de heer HCP Rudi Vervaet, bestuurlijk directeur-coördinator van de federale politie te Dendermonde
  • de heer HCP Luc Boterberg, gerechtelijk directeur van de federale gerechtelijke politie
  • de heer HCP Koenraad Tack, korpschef lokale politie Denderleeuw/Haaltert

Hiernaast kunnen nog deskundigen worden uitgenodigd om deel te nemen aan de werkzaamheden en vergaderingen van de Zonale Veiligheidsraad.

De vergaderingen

De Zonale Veiligheidsraad wordt tenminste twee maal per jaar bijeengeroepen op initiatief van het Politiecollege. De leden van de Zonale Veiligheidsraad hebben ADV Michelle Bosman aangesteld als secretaris, zij zorgt voor het opstellen van de uitnodigingen en de agenda, het opstellen van het verslag en het verzenden van het verslag met bijhorende documenten aan alle betrokken partners.