Wijk / Jeugd- en gezin

Leiding

Diensthoofd van de wijkdienst is commissaris Kris De Neve.

Omschrijving

Wijkwerking brengt de politie dicht bij de burger. De belangrijkste uitdaging voor de wijkwerking is inspelen op het onveiligheidsgevoel en buurtproblemen aanpakken. Daarnaast vervult de wijkinspecteur nog alle andere politietaken.

De wijkinspecteur is gericht op de noden van de bevolking. Aanwezig zijn in zijn wijk is daarom essentieel en vele mensen kennen een must. Weten wat er leeft en daarop inspelen moet de veiligheid en leefbaarheid voor elke inwoner verbeteren.

De dienst jeugd en gezin sluit hier perfect op aan. De sociale problemen gaan ze van nabij bekijken om samen met de vele partners van de sociale kaart een oplossing te zoeken. Jeugd en gezin en wijkwerking vormen een tandem om laagdrempelig maatschappelijke problemen aan te pakken.

Contact

De dienst is bereikbaar via het algemeen telefoonnummer 053/840.800 en e-mailadres pz.denderleeuwhaaltert@police.belgium.eu.