Hoe verloopt zo'n procedure?

Wanneer de politiedienst tussenkomt bij veelvoudige herhaalde feiten die betrekking hebben op de bovenvermelde categorieën doen zij een voorstel om dit geschil voor te leggen aan de vrederechter via Prorela.

Indien u dit als slachtoffer wilt vult de politie samen met u een verzoekschrift in die overgemaakt zal worden aan het vredegerecht. Hierbij krijgt u een nota waarin er bijkomende uitleg staat over de procedure en de rol van de vrederechter.

U zal samen met de tegenpartij worden opgeroepen om het geschil te behandelen. De partijen komen door middel van een bemiddelingsgesprek al dan niet tot een akkoord. De griffier zal dan een proces-verbaal opstellen, dit proces-verbaal dient als bewijsstuk zodanig dat als de dader het gedrag verder blijft stellen hij afgedwongen worden door de middelen vermeld in het Gerechtelijk Wetboek.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 053 840 800.