Recherche

De lokale recherche staat in voor de gerechtelijke onderzoeken, die onder de verantwoordelijkheid van een magistraat vallen en uitgevoerd worden binnen de politiezone. We verstaan hieronder het onderzoek dat nodig is voor het beheren van gebeurtenissen en fenomenen die zich op het grondgebied van de politiezone GAVERS voordoen.

Er is eveneens een tweerichtingsverkeer tussen de recherche en de interventieploegen en wijkdienst. Heel vaak wordt informatie opgepikt, belangrijk voor de recherche. Ook omgekeerd werpt dit zijn vruchten af. Externe diensten kunnen ook op onze samenwerking rekenen, zoals de sociale- en arbeidsinspectie, VDAB, ...