Wijkwerking

De wijkwerking wordt ook wel eens de nabijheidspolitie genoemd. Iedere wijkinspecteur is verantwoordelijk voor de opvolging van zijn wijk.

Binnen deze wijk staan zij garant als vertrouwd aanspreekpunt. De opdrachten van een wijkinspecteur worden vaak onderschat, maar uiteindelijk zijn zij het bindmiddel tussen politie en de bevolking. Wij verwachten van de wijkinspecteurs een goede kennis van hun wijk en haar inwoners, alsook moeten zij zo vlot mogelijk contacteerbaar en aanspreekbaar zijn en “voeling” hebben met hun wijk en de inwoners. Zij zijn als het ware een ambassadeur van en voor de wijk in het raam van de politiezorg.

Het takenpakket van een wijkinspecteur is dan ook zeer uiteenlopend. Meestal starten zij de dag met het houden van een schooltoezicht. Zij verzorgen eveneens het onthaal in het gemeentehuis van Deerlijk, alwaar zij instaan voor het opnemen van klachten of andere aangiftes.

De wijkdienst of nabijheidspolitie staat in voor volgende opdrachten: parkeerproblemen, burenruzies, hinder of overlast, inschrijvingen, kantschriften, bijstand aan een gerechtsdeurwaarder, bijstand bij ordediensten (verkeersregeling en dergelijke), …

Verder worden zij dagelijks aangestuurd op het gebied van nazorg en preventie.

Eigenlijk kan men dit alles bundelen tot enkele kerntaken:

  • Signaalfunctie, informatiegaring en -verstrekking
  • Preventieve aanwezigheid
  • Contact- en doorverwijzingsfunctie
  • Lokale repressieve en bemiddelingsfunctie
  • Deelname aan situationele en buurtgerichte criminaliteitspreventie
  • Aanwezigheid in het straatbeeld
  • Nazorgfunctie

De dienst “Wijk” valt onder de Directie Operaties en telt binnen de politiezone GAVERS 11 personeelsleden, allen inspecteur van politie.

De verschillende wijken worden ondergebracht in een cluster. Dit wordt gedaan om de werklast onder de wijkinspecteurs gelijk te houden en te verdelen. De clusters hebben tevens tot doel dat er een permanente bezetting is van het terrein wanneer bv. iemand ziek is of in verlof is.

Er zijn op heden nog 3 clusters:

  1. Deerlijk
  2. Harelbeke Centrum Oost
  3. Harelbeke Centrum West