Federale Politie

Bestaat er een lijst van adressen en telefoonnummers van de verschillende federale politiediensten?

Telefoonnummers en adressen van de politiediensten staan per gemeente vermeld in de telefoongids.

Onze rubriek "Contact" vermeldt de contactgegevens van talloze eenheden van de Federale Politie.

Als u op zoek bent naar de contactgegevens van een persoon die bij de federale politie werkt, kan u deze ook via onze site aanvragen. Vermeld er wel steeds bij waarom u deze dienst of persoon wil bereiken.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Federale Politie via het contactformulier.