Openbaarheid van bestuur

Recht op het raadplegen van bestuursdocumenten

De burger heeft recht op informatie en het is de taak van de administratie om die informatie te verschaffen.

Dit principe is ingevoerd door de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur die doelt op een grotere transparantie van de werking van de administratieve overheid. 

In overeenstemming met deze wet maakt de Federale Politie het u via dit formulier mogelijk om uw recht op het raadplegen van bestuursdocumenten uit te oefenen.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Federale Politie via het contactformulier.