Voorwoord

De geïntegreerde politie moet steunen op het concept van community policing. Dit betekent een gemeenschapsgerichte politiezorg die een politionele taakuitvoering inhoudt waarbij het verrichten van politiewerk gebeurt in nauwe relatie met de burger, waarbij in hoge mate wordt afgestemd op de plaatselijke noden en wensen en welke een vorm van toezicht inhoudt die ook beoogt de burger daadwerkelijk bij de rechtshandhaving te betrekken.

De wijkwerking is de hoeksteen van deze naar de gemeenschap gerichte politie. Zij vormt één van de belangrijkste componenten van een kwalitatief veiligheidsbeleid in het algemeen en van de basispolitiezorg in het bijzonder.

De organisatie van de wijkwerking dient hier dan ook te worden op afgestemd. Hierbij staan volgende begrippen centraal : zichtbaar, aanspreekbaar en contacteerbaar.

De wijk(hoofd)inspecteurs zijn de “oren en ogen” van de politie en hebben twee specifieke motto’s, nl. ‘kennen en gekend worden’ en ‘samenwerken aan veiligheid’.