Wijkwerking

Wijkwerking vormt één van de belangrijkste hoekstenen van onze politiezorg. De veiligheids- en overlastproblemen, die door de bevolking worden ervaren, worden door de buurtcommissariaten aangepakt.

De wijkagent is het vertrouwde gezicht en aanspreekpunt voor de buurtbewoners. Hij is er om uw vragen te beantwoorden en uw problemen aan te pakken. Aarzel dus nooit om uw wijkagent aan te spreken of om uw buurtcommissariaat binnen te stappen.

Kent u uw wijkagent ?

Wil u de wijkagent of het buurtcommissariaat iets melden ?

Ontdek uw wijkagent door onderaan "Contacteer jouw wijkagent" te kiezen !